Samenspel // R&R Systems en NESQ

Image000111

”We draaien nu minimaal 30% meer productie, met dezelfde capaciteit"

NESQ heeft al vele mooie organisaties kunnen helpen bij hun vraagstukken. In deze blogreeks gaan we in gesprek met klanten, partners en ambassadeurs die samen met ons stappen hebben gezet in hun groeiambities. We staan stil bij de uitdagingen, de kansen die zijn benut en de samenwerking die we zijn aangegaan.


Vandaag aan het woord: R&R Systems uit Gemert. Een absolute "game changer" in de wereld van innovatieve energiebesparende systemen voor de agrarische sector, woningbouw, utiliteit en recreatie. Benieuwd hoe we samen met R&R Systems de operationele standaard voor groei hebben ontwikkeld? Lees onderstaand verhaal.

Een goede basis voor de groei van morgen én overmorgen

Patrick van der Aa en Tom de Munnik kennen elkaar al jaren van toen ze collega’s waren. Op zowel zakelijk als privé vlak hadden ze toen al een goede klik. Beiden zijn ze het type aanjager en ze geloven allebei in mooie resultaten als je samenwerkt. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. ”We draaien nu minimaal 30% meer productie, met dezelfde capaciteit".

Inmiddels zijn ze beiden eigenaar van een eigen bedrijf. In compleet verschillende branches. En toch hebben ze ook nu weer goed en fijn samengewerkt. Tom helpt met NESQ klanten om hun groeiambities te realiseren door de factor mens centraal te zetten. En Patricks bedrijf R&R Systems is een belangrijke speler op het gebied van duurzame energieoplossingen. Voor bedrijven en particulieren. Patrick vertelt: “De energietransitie zorgt dat er veel vraag en potentie in de markt is. Een kans om flink te groeien voor R&R Systems. Om dat goed te doen had ik er behoefte aan om een goede basis neer te zetten waardoor wij die groei ook echt kunnen realiseren. En dat is precies waar NESQ toegevoegde waarde levert.” Tom vult aan: ”Daarbij is deze samenwerking extra krachtig omdat zowel Patrick als wij een sterke focus hebben op het ‘samen doen’. Mensen betrekken, onderdeel maken van de route, keuzes en uitdagingen. We geloven allebei in verantwoordlijkheden geven en samen successen vieren.”

Van verkenning naar thema’s

”Het start met oprechte interesse” vervolgt Tom. “Samen met Patrick en zijn team hebben we in twee workshops inzichtelijk gemaakt welke ambities R&R Systems heeft, welke pijnen er zijn en welke thema's belangrijk zijn. Daarbij kijken we ook heel goed naar de mensen, de dynamiek en de cultuur binnen de organisatie. Met als doel om een operationele standaard te ontwikkelen voor verdere groei. En dan zo dat R&R Systems de vraag van morgen én van overmorgen aankan. Een eerste stap was het opstellen van een roadmap. Waar staan we nu, waar willen we naartoe, hoe ziet die route eruit en wat betekent dit voor de betrokken medewerkers? Dat vertaalde zich in 3 thema’s; mens, proces en organisatie. Waarbij het thema mens wel echt centraal staat, want mensen zijn van cruciaal belang in het succesvol realiseren van de groeiambitie. De roadmap is vertaald naar een praatplaat die groot is afgedrukt en een centrale plek in de organisatie kreeg. Zo ging het ook echt leven bij de mensen.”

Image000011

Samen

Uit de 3 thema’s kwamen diverse zaken naar voren. Van dagstarts en overlegstructuren naar optimaliseren van voorraadbeheer tot aan welke gereedschappen een monteur meeneemt naar klussen. Waar mogelijk zijn de processen gestandaardiseerd en getraind aan de betrokken medewerkers. Tom: “Ieder thema hebben we opgeknipt in kleine “blokjes” waar we samen met de betrokkenen mee aan de slag gingen. Wij noemen dat runs. Een run duurt vaak 4 tot maximaal 6 weken. Belangrijk is dat iedere run past bij de dynamiek binnen R&R Systems. En nog belangrijker is dat we dit met de betrokken medewerkers deden. De mensen meenemen die het raakt. Wij gingen echt de werkvloer op, het magazijn mee in en met de buitendienstmonteurs naar een project. Bewust tijd voor nemen en oprechte interesse tonen. Alleen dan weet je wat er echt speelt en krijg je mensen mee bij veranderingen. Zo zorg je samen voor nieuwe gestandaardiseerde processen. En zo kom je sámen met de medewerker tot gemakkelijke hulpmiddelen en checklist. Daarmee zijn werkwijzen duidelijker en efficiënter geworden.”

Schaalbaar en kwaliteit geborgd

Patrick: “Die runs, de deelonderwerpen, hebben we telkens afgerond. Door grote zaken op te delen in kleine stappen werden ze behapbaar. En pas nadat een run volledig geland was, want alleen dan zijn de veranderingen blijvend, pakten we de volgende run op. Intern borgen is cruciaal.” Hij vervolgt: “Met mooie resultaten. Zo hebben we processen los kunnen maken van personen. Daarmee kunnen we kwaliteit borgen en zijn we schaalbaar. Als ik nu bij piekdrukte extra mensen inschakel, kunnen we dezelfde kwaliteit blijven leveren. En doordat we processen hebben geoptimaliseerd én gestandaardiseerd, hebben we met dezelfde input (uren) meer output (meer werk verzet). Daarnaast hebben we nu duidelijke werkafspraken. Wie doet wat, hoe doen we dat en hoe gaan we met elkaar om.”

Positieve veranderingen

“Er is nu veel meer rust en structuur binnen R&R Systems. Elke dag brandjes blussen is niet meer aan de orde. Veel kleine stapjes hebben tot een grote slag geleid. Er is stabiliteit en regelmaat. Mensen zijn meegenomen in de ‘waarom’ en zien resultaten. Daardoor is er veel verbinding tussen strategie en uitvoering. Medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt, waar ze waarde leveren en dit zorgt voor grip en voorspelbaarheid” geeft Tom aan. Patrick beaamt dat: ”We draaien nu minimaal 30% meer productie, met dezelfde capaciteit. Maar daarnaast is de sfeer, vibe en cultuur ook positief verandert. Er is meer focus op de oplossing in plaats van op het probleem. De mindset bij iedereen binnen R&R Systems is ook veranderd; we zien nu ook eerder zelf de verbeteringen en mogelijkheden. Er staat een stevige club mensen die er zin in heeft. Gemotiveerde en betrokken medewerkers. En dat, dat merken onze klanten ook, top dus!”

Image000021

Benieuwd naar andere klantverhalen? Klik hier.