Samenspel // VDL Smart Spaces en NESQ

NESQ VDL

Van bus naar woningmodules

NESQ heeft al vele mooie ondernemingen en organisaties kunnen helpen bij hun vraagstukken. In deze blogreeks gaan we in gesprek met partners en ambassadeurs die samen met ons stappen hebben gezet in hun groeiambities. We staan stil bij de uitdagingen, de kansen die zijn benut en de samenwerking die we zijn aangegaan.

Vandaag aan het woord: VDL Smart Spaces. Een snelgroeiend bedrijf in Heerenveen dat bouwmodules produceert om op modulaire wijze woningen neer te zetten. Hoe wij VDL Smart Spaces hebben geholpen? We nemen je mee in deze case!

Er was eens…

Een bussenbouwer. Tot 2022 zette VDL in Heerenveen bussen in elkaar, tot de bedrijfsvoering werd omgegooid en VDL partner werd met Van Wijnen. Daar was ruimte zat om nóg meer en groter te produceren dan bussen. Kortom: VDL Smart Spaces was geboren. Dat betekende dat er in feite een start-up ontstond met een al bestaande organisatie en manier van werken. En dat bracht inderdaad de nodige uitdagingen met zich mee.

Waar de organisatie tegenaan liep? Lisan van der Meulen is bedrijfsleider en vertelt het ons: “In feite moest er een hele nieuwe organisatie opgezet worden. Alle werknemers hadden wel assemblage-ervaring, maar met bussen. Het ging nu om een heel nieuw product en dus een nieuw productieproces.”

Trainingsprogramma's
Om dit voor elkaar te krijgen, moest er een trainingsprogramma opgezet worden. Lisan: “Zo kunnen we ervoor zorgen dat we een plan hebben om bestaande medewerkers én nieuwe medewerkers (want het bedrijf blijft groeien) juist op te leiden. En ervoor te zorgen dat iedereen in de operatie daadwerkelijk getraind is.” De vier elementen die voor het productieproces als belangrijkste naar boven kwamen, waren: veiligheid, hoge kwaliteit, takttijd en duurzaamheid.

NESQ, want…

Ietze van der Meer is de algemeen directeur van VDL Smart Spaces en ging het gesprek aan met onze adviseur Tom de Munnik. Lisan: “Daar zat al een bestaande netwerkrelatie, dus dit kwam goed uit. Daarnaast konden we ook een mooie driehoek vormen met de Hanzehogeschool Groningen. Een aantal studenten werkten vanuit een stageopdracht mee aan het traject dat NESQ bij ons ging opzetten.”

En hoe dat traject er dan uitzag? NESQ heeft samen met VDL een ‘blauwdruk’ ontwikkeld van waar de organisatie uiteindelijk naar toe wil. Maar hiervoor moest eerst informatie verzameld worden over de processen, de manier van werken en de bedrijfsvoering. Dit doen we door oprechte interesse te tonen in het bedrijf en met mensen te praten. Lisan: “De studenten van de Hanzehogeschool hebben bijvoorbeeld inzichten opgedaan over de daadwerkelijke werkzaamheden op de vloer. Ze hebben met onze productiemedewerkers meegekeken en een basis neergezet voor instructies voor het trainingsprogramma dat ontwikkeld moest worden.”

Op maat maken
Tom: “NESQ heeft oprechte interesse in de uitdagingen van haar klanten. We maken dus samen inzichtelijk hoe de oplossing eruit moet zien en wat er nodig is om daar te komen. Dus wat zijn de stappen, wie doet wat en past dit bij de organisatie? We ontwikkelen het dus ook helemaal samen. Bij VDL hebben we dit een ‘blauwdruk’ genoemd. Vervolgens hebben we het onboarding-programma en de werkplek-training ontwikkeld samen met VDL. En door dit samen te doen, weten we dat de kwaliteit van de programma’s goed is.”

2023 09 NESQ VDL 19

Om deze processen inzichtelijk te krijgen en de programma’s op te zetten met de klant, kijken we naar het ‘vierkante’ en het ‘ronde’ deel. Het ronde deel is het belangrijkst, dat vertegenwoordigt de mens. Dus hoe zorg je ervoor dat iemand zich meteen welkom voelt? Hoe wordt iemand onderdeel van de familie? Het vierkante deel gaat om het proces, de flow en de dingen die moeten gebeuren in de bedrijfsvoering en op de werkvloer. Dus denk bij deze case aan: wat zijn de belangrijkste stappen in de verschillende fases van het assemblageproces, welke kritische punten zijn cruciaal en waarom is dit belangrijk. Hiermee zorgen we ervoor dat we invulling geven aan de vier criteria vanuit de organisatie: veiligheid, hoge kwaliteit, takttijd en duurzaamheid. De blauwdruk ontwikkelen en werken we uit samen met de klant. Dan wordt deze getoetst bij alle afdelingen in het bedrijf.

De oplossing

Uiteindelijk zijn er een onboarding-programma en een werkplek-trainingsprogramma ontwikkeld dat passend is voor iedere werknemer, op iedere afdeling. Lisan: “Tom heeft heel goed het belang laten zien dat dit er kwam. Hij heeft gekeken hoe ‘het wel kan’ en bracht dat over met zoveel bevlogenheid. Dan zie je dat het ook op de vloer en bij de mensen meer gaat leven. Er is nu bij de medewerkers meer inzicht dat er een hoop komt kijken bij het werk, en dat er dus goed gecommuniceerd en bij elkaar meegekeken moet worden.”

En dan is het aan de klant zelf om dit door te zetten. NESQ heeft een aantal praktijktrainers van VDL opgeleid en nu is het aan hen om dat door te zetten bij hun eigen mensen. Uiteindelijk heeft de samenwerking ongeveer een half jaar geduurd.

Benieuwd naar andere klantverhalen? Klik hier.