Mensenwerk // Vitamine A van Aandacht

Mensenwerk Podcast Spotify

In de podcast Mensenwerk gaan we in gesprek met mensen die zich maar al te goed beseffen dat de groei van een organisatie wordt bepaald door de groei van haar mensen. Denk aan ondernemers, medewerkers, ambassadeurs, partners en hogescholen die aanschuiven achter de microfoon. Het gesprek? Die gaat over hoe onder andere organisaties, ondernemers, managers, medewerkers gemotiveerd en ondersteund kunnen worden om het beste uit zichzelf, de mensen en organisatie te halen.

In deze aflevering van Mensenwerk spreken we met Wouter van Heeren, tot voor kort operations manager bij Royal Fassin en Henri Thalen, plant manager bij de Group of Butchers. Welke ervaringen, tips en leerpunten krijgen zij mee in de verandering of groei van een organisatie? Beluister hier de aflevering:

‘Vitamine A’ van Aandacht

Het thema dat in de gehele aflevering terugkomt en dus van groot belang is bij verandering en groei: open communicatie en oprechte aandacht voor de mensen. Henri: “Betrek echt iedereen van de organisatie in het proces. Die aandacht is belangrijk, ik noem het dan altijd ‘vitamine A’. Betrek mensen bij datgene wat moet gebeuren, de resultaten van het bedrijf en welk aandeel zij daarin hebben.” Wouter beaamt dat: “Doordat je de aandacht bij de mensen legt, zie je dat ze uiteindelijk blijer worden in hun werk. Ze zien en erkennen het proces van verandering en/of groei en zijn daar zelf onderdeel van. Luister, neem ze mee en betrek ze overal bij.”

Casus

In elke aflevering leggen we de gasten een casus voor. In dit geval: een groeiende voedselproducent die kampt met schaarste in grondstoffen en personeel. Het bedrijf balanceert tussen vast- en flexpersoneel (door seizoenswerk), meertaligheid en diversiteit van culturen op de vloer. En hoe creëer je eigenaarschap op zowel operationeel middenkader als ook op de productievloer? Beluister in de aflevering hoe Wouter en Henri dit zouden aanpakken.

Tips

Elke aflevering sluiten we af met enkele tips of geleerde lessen als het gaat om groeien als organisatie en als mens binnen een organisatie. Wouter: “Ik las ooit drie simpele vragen die dit soort grote vraagstukken terugbrengen naar de kern. Zie je mij? Wie ben jij? En wat is het plan?” Henri vult aan: “Wees je bewust van je voorbeeldgedrag. Je bent ook ‘maar’ een mens. En bedenk: de kwaliteit en aandacht die je een ander geeft, krijg je ook terug.” Wat die tips verder inhouden en meer geleerde lessen horen? Luister de hele aflevering!

Luister hier naar de aflevering van Mensenwerk over eigenaarschap verkrijgen over de oplossing.

IMG 2096

Benieuwd naar onze andere cases? Bekijk hier een paar mooie klantverhalen.