Manier van werken // Samen ontwikkelen

02 NESQ 4534 HVVG HESSING Supervers 16 9 H264 00 01 50 02 Still022

NESQ heeft een duidelijke visie als het gaat over het bijdragen aan groei binnen een organisatie, het beheersen van bedrijfsprocessen en het trainen van collega’s. Het gaat over mensen, interesse, ontwikkelen, processen maar ook software en systemen komen aan bod. Allerlei onderwerpen waar NESQ haar eigen filosofie over heeft. In de blogreeks ‘Manier van werken’ zoomen we in op deze specifieke onderwerpen en belichten we hoe NESQ hierover denkt en hieraan werkt.


In deze blog zoomen we in op het onderwerp ‘SAMEN ONTWIKKELEN.’ Misschien lijkt het een logische manier van werken, maar we vinden het belangrijk om hier een specifieke blog aan te wijden. Wij zien onze opdrachtgever idealiter namelijk als partner. Een partner waarmee we samenwerken, niet als klant waarvoor we werken. Waarom? Dat leggen we graag uit.

Geen meeloopdag, geen partner

Laten we gelijk maar met de deur in huis vallen. Wij, NESQ, hebben veel wensen, maar weinig tot geen eisen. Er is echter één eis die wij hebben vastgesteld en waarvan wij niet wijken; de meeloopdag. Cruciaal! In onze manier van werken staat de mens centraal, op iedere plek binnen de organisatie. Wij willen de vloer op, meewerken, cultuur snuiven, vragen stellen, kennis opdoen en kennismaken. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de mensen, cultuur en processen. We willen leren van de kennis en knowhow van de eigen mensen. De meeloopdag is daarom voor ons ontzettend leuk en leerzaam, maar nog belangrijker; van wezenlijk belang om ons werk goed te kunnen doen.

Werken mét onze partner

Wij werken niet voor een klant, maar mét een partner. Een groot verschil. In onze werkwijze worden de betrokkenen actief betrokken bij het ontwikkelen van een nieuw perspectief, een nieuwe/aangepaste werkwijze. Sterker nog, de mensen binnen de organisatie leveren ons de input die benodigd is om een succesvolle verandering door te voeren zodat het doel van de organisatie behaald kan worden. We zijn partners en vervullen een actieve rol in de verandering binnen de organisatie. Dankzij de meeloopdag kunnen we een blauwdruk bepalen op basis van de huidige situatie. We krijgen inzichten op detailniveau waardoor we specifiek voor en met jullie aan de slag kunnen. Bij iedere fase, iedere run worden de mensen in de organisatie betrokken en wordt nauw samengewerkt in de stappen die we zetten.

Zo wordt het niet de ‘NESQ aanpak,’ maar een eigen aanpak. Dat is wel zo efficiënt en doeltreffend. Wij geloven in een persoonlijke, specifieke aanpak. Pas dan wordt het ‘vernieuwde perspectief’ van de organisatie en creëren we eigenaarschap. De cruciale sleutel tot een duurzame verandering.

Eigenaarschap is essentieel voor succes

Eigenaarschap is het allerbelangrijkste als het gaat om veranderingen doorvoeren binnen een organisatie. Eigenaarschap stimuleert namelijk de betrokkenheid en motivatie bij de ontwikkeling van een nieuwe aanpak. Het heeft daarnaast direct impact op de verantwoordelijkheid die de mensen binnen de organisatie hiervoor voelen. Meebewegen in de verandering wordt hierdoor een stuk makkelijker én leuker. Daarnaast zal het de ‘levensduur’ van de nieuwe aanpak, het vernieuwde perspectief, ten goede komen. Ook wanneer wij een stap terug doen. Dankzij de samenwerking en een zorgvuldige overdracht is jouw organisatie nu namelijk in staat om de uitrol verder zelf op te pakken. Uiteraard blijven wij aan de zijlijn altijd beschikbaar om jullie te voorzien van inzichten en tips. We doen het tenslotte samen.

Waarom samen ontwikkelen? Zodat we eigenaarschap creëren!

Onlangs gingen we in onze podcast Mensenwerk in gesprek over eigenaarschap. Luister hier naar de aflevering van Mensenwerk over eigenaarschap over de oplossing.